تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک 175 - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ساختمان جدید ، طبقه سوم 
کد پستی: 158364849
تلفن: 85732838 و 85732842
ایمیل:  economics@awnrc.com
وب سایت: www.awnrc.com