هزینه ثبت نام در کنفرانس

صفحه اصلی > هزینه ثبت نام در کنفرانس


ü       دانشجویان: 50 هزار تومان

ü       اعضا هیات علمی: 200 هزار تومان

 ü      سایر: 300 هزار تومان