اخبار

1397/09/21
فرمت ارائه مقالات سخنرانی و پوستر


قابل توجه پژوهشگران ارجمند

فرمت پیش­ بینی شده برای ارائه مقالات سخنرانی و پوستر به شرح لینک­های ذیل می­باشد. ابعاد پوستر مطابق فایل بارگذاری شده در محیط Powerpoint می­باشد. لازم است فایل ارائه مقالات کنفرانس حداکثر تا تاریخ یکشنبه بیست و پنجم آذرماه در سامانه کاربران بخش "ارسال فایل" بارگذاری شود.

توجه: زمان ارائه مقالات شفاهی 10 تا 15 دقیقه می­باشد، لطفا در تهیه فایل ارائه خود به این نکته توجه فرمایید.

بارگذاری فرمت مقالات پوستر

بار گذاری فرمت مقالات سخنرانی