اخبار

1397/09/20
آدرس و محل برگزاری کنفرانس


 دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب 

تاریخ برگزاری : 27 و 28 آذر 1397

محل برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی (فرصت)، پلاک 175
ساختمان جدید