جزئیات بیشتر

مراحل دریافت گواهی‌ها

برای دریافت گواهی‌های دومین کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب لطفا به سایت http://vcert.irمراجعه نمایید و کد گواهینامه خود را در قسمت مربوطه وارد نمایید.

جهت اطلاع از کدها و مشاهده دستورالعمل اینجا کلیک نمایید.

جزئیات بیشتر

کارگاه‌های آموزشی

  نام کارگاه آموزشی 1-  اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش آب

  نام کارگاه آموزشی 2-  حسابداری آب (شامل زیست محیطی)

  نام کارگاه آموزشی 3-  بازار آب

  نام کارگاه آموزشی 4-  ارزش‌گذاری آب

  نام کارگاه آموزشی 5-  مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی

  نام کارگاه آموزشی 6- مشارکت عمومی و خصوصی

 نام کارگاه آموزشی 7-  داده‌کاوی برای افزایش دقت تشخیص و تصمیم‌‌گیری

  نام کارگاه آموزشی 8 - کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت آب

 

جزئیات بیشتر

سخن آغازین

 ایران شایسته‌ی خاکی شور و تشنه نیست. تاریخ این سرزمین با دانائی و خردورزی گره خورده‌است. از معماری‌های باشکوه و پیش‌بینی جریان آب در آن‌ها تا قنات‌ها و کاریزها و هدایت آرام آب برای بهره‌برداری بهینه می‌توان نشانه‌های آشکاری در این زمینه یافت. نیاکان این خاک، می‌دانسته‌اند برای زنده ماندن و خوب زیستن باید آداب دوستی با طبیعت را بیاموزند. نمونه‌های فراوانی را می‌توان برشمرد از انتخاب موقعیت‌های مکانی مناسب برای شهرها و روستاها و یا برگزیدن مشاغل یا الگوی کشت سازگار با اقلیم. یافته‌های تاریخی حاکی از آن است انسان ایرانی روش‌های دقیقی برای مهار و مدیریت منابع آب، انتقال آن با کمترین تلفات و تبخیر و بهره‌برداری صیانتی از آن به تمام معنی را شناسائی کرده و بکار گرفته‌است. به جرات می‌توان ادعا کرد نمی‌توان موزه یا بناهای به جا مانده‌ای از تمدن ایرانی یافت که تهی از نمادی برای انعکاس تفکر عمیق در مورد آب و اهمیت آن باشد. چنین سابقه‌ی درخشانی تنها می‌تواند یک دلیل بنیادی داشته باشد. لمس عمیق و دقیق هزینه‌ی کم‌آبی و بی‌آبی. این تصویری است که از گذشته و از دل تاریخ می‌توان بیرون کشید.   


جهت مشاهده سخن دبیر علمی کنفرانس به صورت کامل اینجا کلیک نمایید.


 

جزئیات بیشتر

راهنمای شرکت در کنفرانس

 

مرحله اول - نام نویسی در سایت همایش

مرحله دوم - ارسال مقاله

مرحله سوم-پرداخت هزینه

جهت مشاهده راهنمای شرکت در کنفرانس به صورت کامل اینجا کلیک نمایید.

 

جزئیات بیشتر

محورهای اصلی کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب

محوراول : دولت، اقتصاد کلان و بهره وری آب
محوردوم : تخصيص بهينه آب، نقش تنظيم مقررات و بازار آب در بهره وری آب
محورسوم : بهبود و توسعه محيط کسب و کار در بخش آب
محورچهارم : اقتصاد آب، مديريت تقاضا و مصرف
محورپنجم : اقتصاد آب و محيط زیست

جهت مشاهده زیر محورها به صورت کامل اینجا کلیک نمایید.

شعار کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب

 
« کارآمدی ابزارهای اقتصادی و بهبود بهره ­وری آب »